fbpx
Turizam info

Geopark Biokovo-Imotska jezera na UNESCO-voj listi svjetskih geoparkova

Na sjednici Vijeća za globalne geoparkove UNESCO-a prihvaćen je prijedlog o uvrštenju Geoparka Biokovo-Imotska jezera na listu svjetskih geoparkova. Hrvatska sada ima čak tri geoparka na navedenoj listi uz ranije uvrštene geoparkove Papuk i Viški arhipelag.

Park Biokovo-Imotska jezera ovime dobiva potpuno novu dimenziju u svjetskim okvirima, a područje geoparka je inače od iznimnog kulturnog, povijesnog, ali i prirodnog značaja jer obuhvaća veliku geološku raznolikost i staništa brojnih vrsta biljaka i životinja.

Dobivanjem UNESCO oznake značajno se podiže razina vidljivosti destinacije i stvaraju se pretpostavke za razvoj geoturizma kao specifičnog i vrlo zanimljivog oblika selektivnog turizma koji se fokusira na geološke i geomorfološke značajke krajolika kao turističke atrakcije i jedan je od najbrže rastućih tržišnih segmenata unutar posebnih oblika turizma.

U svijetu danas inače ima 195 geoparkova u 48 zemalja, od čega najviše u Kini, Njemačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Indozneziji, Japanu i Italiji.