Turizam info

Mobilne kućice za nepristupačne terene

Tvrtka Modul Design predstavila je rješenje za gradnju mobilnih kućica na teže pristupačnim terenima poput otoka, maslinika i plaža

Za gradnju se koriste praktični SIP paneli, koji se lako prevoze i omogućuju postavljanje na licu mjesta. Time se rješava čest problem skupog transporta gotovih kućica do samog odredišta, što može povećati cijenu i za trećinu njihove ukupne vrijednosti. Osim jednostavnog transporta, Modul Design osigurava potporu u stvaranju individualno prilagođenih rješenja poput beach bar objekata, kioska i štandova.

SIP paneli posjeduju odlična izolacijska svojstva, čvrsti su i otporni na udare vjetra i teže vremenske uvjete. Moguća je i izrada SIP panela sa završnom teksturom kamena, cigle i drva čime se objekt u potpunosti uklapa u lokalitet na kojemu se nalazi. moduldesign.hr