fbpx
Turizam info

Na sjednici Vlade usvojen Nacrt prijedloga zakona o turizmu

Usvojen je Nacrt prijedloga zakona o turizmu s ciljem usvajanja i početka primjene 1. siječnja 2024. godine. Novosti koje donosi je veća odgovornost i obveze turističkih zajednica i lokalnih vlasti za razvoj i upravljanje turizmom na svojim područjima, kao i pravni okvir za učinkovito upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti.

Prijedlog zakona o turizmu je od 26. srpnja do 28. kolovoza prošao javno savjetovanje, a njime se uz ostalo naglašava važnost primjene održivih načela u budućem upravljanju turizmom, ravnomjernog razvoja turističke ponude u cijeloj zemlji, a posebice na kontinentu, kao i cjelogodišnjeg turizma. Predviđa se i veća odgovornost i obveze turističkih zajednica i lokalnih vlasti za razvoj i upravljanje turizmom na svojim područjima.

Nova uloga turističkih zajednica

Turističke zajednice razvrstane u najviše kategorije indeksa turističke razvijenosti izrađuju i izračun prihvatnih kapaciteta, koji pokazuje koliko turista može primiti određena destinacija bez negativnih učinaka na lokalno stanovništvo, prostor, resurse kao i na zadovoljstvo turista. TZ-ovi izrađuju i plan upravljanja destinacijom kao planski dokument za razvoj održive destinacije za područje jedne ili više lokalnih ili regionalnih turističkih zajednica za razdoblje od četiri godine.

Novosti za lokalne vlasti

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su koristiti izračune prihvatnih kapaciteta pri prostornom planiranju, pri čemu planovi upravljanja destinacijom moraju sadržavati konkretne smjernice i preporuke što treba poduzeti da bi destinacija bila održiva. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može donijeti i odluku o broju, vrsti i kategoriji ugostiteljskih objekata te objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u dijelu ili na cijelom području jedinice lokalne samouprave kao i odluku o upravljanju turističkim tokovima i odluku o uvođenju turističkog ekološkog doprinosa.

Turistički ekološki doprinos plaćaju jednodnevni turisti, a ta sredstva, koja su prihod jedinice lokalne samouprave, namjenski se koriste za smanjenje negativnih utjecaja turizma na okoliš i klimu, prostor te za mjere očuvanja okoliša i prirode.

Projekti od posebnog značaja

Predviđeno je da jedinice lokalne i područne samouprave na temelju plana upravljanja destinacijom mogu donijeti odluku o popisu projekata od posebnog značaja za razvoj destinacije, te ga dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za turizam radi upisa u istoimenu bazu koja se javno objavljuje. Projekti upisani u bazu imaju prednost kod sufinanciranja iz Fonda za turizam, uz uvjet da zadovoljavaju sve kriterije prihvatljivosti definirane pozivima za dodjelu sredstava.

Aktiviranje državne imovine i Vijeće

Novim zakonom su utvrđeni i poticaji za djelatnosti u turizmu i državne potpore u obliku umanjene stope poreza na dobit, te za aktiviranje neaktivne imovine RH u korist razvoja djelatnosti u turizmu, ako je vrijednost početnog ulaganja najmanje tri milijuna eura. Predviđeno je i osnivanje Vijeća za upravljanje razvoja turizma na čelu s predsjednikom Vlade i članovima iz više ministarstava, gradova, općina, udruga, HTZ-a i čija je zadaća provedba turističkih politika i jačanje međuresorne suradnje.