fbpx
Turizam info

Objavljen natječaj za direktora Hrvatske turističke zajednice

Natječaj će biti otvoren 30 dana, točnije do 16. lipnja do kraja dana. Neki od uvjeta koje kandidati moraju ispunjavati uključuju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, traži se i najmanje pet godina radnoga iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme, potrebno je znanje jednog i poznavanje dodatnog stranog jezika i drugo.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, kandidati prilikom prijave na natječaj moraju priložiti i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Hrvatske turističke zajednice. 

Odluku o odabiru najboljeg kandidata, odnosno imenovanje direktora na mandat od četiri godine donijet će Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Više informacija i detalja oko natječaja dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice, odnosno putem ove poveznice