Turizam info

Preporuke za rad hotela i iznajmljivača te kampova i marina

U okviru reaktiviranja određenih turističkih aktivnosti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je donio preporuke za rad marina i kampova.

Preporuke su gotovo identične onima za ostale uslužne i ugostiteljske djelatnosti i nalažu redovitu dezinfekciju prostora i osiguravanje fizičke udaljenosti u svim hotelskim operacijama na 1,5 metar.

Preporuke za rad hotela i obiteljskog smještaja

Preporuke za rad kampova i marina