fbpx
Turizam info

Smanjenje turističke članarine

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, na snagu treba stupiti 1. siječnja 2021., a njime se propisuje daljnje smanjenje turističke članarine za 12%.

Novim prijedlogom Zakona propisuje se smanjenje obveze plaćanja turističke članarine i to smanjenjem stopa (njih pet) na temelju kojih se članarina obračunava.

Stope za obračun članarine su linearno umanjene te će iznos za plaćanje članarine za svih pet skupina obveznika biti 12% manji. Prva skupina se odnosi na smještaj i ugostiteljstvo, druga skupina na prijevoz putnika, cestovni prijevoz, elektroničke usluge, treća skupina na poštansku djelatnost, četvrta skupina na emitiranje programa, a peta skupina na trgovinu na veliko i malo.

Prijedlogom Zakona također se propisuje mogućnost da Porezna uprava rješenjem izmijeni visinu mjesečnih predujmova članarine, na zahtjev obveznika plaćanja turističke članarine, zbog znatnijeg pada poduzetničke aktivnosti u tekućoj odnosno prema prethodnoj poslovnoj godini ili zbog pada poduzetničke aktivnosti zbog nastale materijalne štete uzrokovane višom silom.