fbpx
Turizam info

Vijeće EU usvojilo preporuku za zajedničke kriterije i okvir za putne mjere

Vijeće EU je usvojilo preporuku kojom se uspostavljaju zajednički kriteriji i zajednički okvir za putne mjere kao odgovor na pandemiju COVID-19. Cilj preporuke je pomoći državama članicama u donošenju odluka na temelju epidemiološke situacije, regiju po regiju. 

Europsko središte za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) tjedno će izrađivati zajedničku kartu označenu bojama raščlanjenu po regijama s podacima koje pružaju države članice prema sljedećim kriterijima:

  • broj slučajeva na 100 000 stanovnika u posljednjih 14 dana,
  • broj testova na 100 000 stanovnika provedenih u prošlom tjednu (stopa testiranja),
  • postotak pozitivnih testova provedenih u prošlom tjednu (stopa pozitivnosti testa)

Države članice također su se složile pružiti jasne, sveobuhvatne i pravovremene informacije o svim novim mjerama ili zahtjevima, najmanje 24 sata prije nego što mjere stupe na snagu.

Zelenom bi bila označena područja ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva niža od 25, a stopa pozitivnih testova manja od 4 posto, a narančastom ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva manja od 50, ali je stopa pozitivnih testova 4 posto ili veća, ili ako se 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva kreće od 25 do 150, ali je stopa pozitivnih testova manja od 4 posto.
 
Crveno bi bila područja ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva 50 ili veća, a stopa pozitivnih testova 4 posto ili veća, ili ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva veća od 150, dok bi sivom bojom označili područja ako ne postoji dovoljno informacija ili ako je stopa testiranja 300 ili manja.

Na razini EU-a dogovoreno i uzajamno priznavanje testova između država.