Turizam info

Spor internet u hotelu i restoranu? Stvar prošlosti!

Ukoliko se vaši gosti žale na spor Wi-Fi ili ako vam internet pokriva primjerice hotelsku sobu, ali ne i restoran ili bar, vrijeme je za razmišljanje o promjeni postojeće mreže. D-Link ima rješenje: njihov uređaj COVR omogućit će pokrivenost internetom u prostorima objekta, a gosti će svugdje imati pristup internetu jednake kvalitete, bez “pucanja” signala.

Ovaj uređaj za svaki telefon, laptop ili tablet kojim se gost spaja na internet traži najjaču postojeću mrežu i automatski ga prebacuje na nju, a da gost pritom ne osjeti nikakvo prekidanje ili “zapinjanje” interneta. Daje pokrivenost do 600 metara kvadratnih, pa je dobar odabir za instalaciju u apartmane, hotele, ali i veće restorane.

Instalira se putem besplatne D-Link mobilne aplikacije, postupak je jednostavan i ne zahtijeva nikakvo predznanje, a budući da je kompatibilan s Amazon Alexom i Google Assistantom, mrežom se može upravljati i glasovnim putem. eu.dlink.com/hr